Wat is er gebeurd met het Vagevuur in Eindhoven?

Vagevuur Einhoven

Jarenlang was het Vagevuur in Eindhoven the place to be voor fistparties en andere kinky gay seksfeesten. Iedere tweede zondag van de maand reed ik van Amsterdam naar Eindhoven. En meestal reden er nog een paar andere fistliefhebbers uit Amsterdam en Utrecht met me mee. Om zeker te weten dat je binnen kon komen, was het nodig vooraf te reserveren. Alleen de laatste jaren werd het wat minder druk, waardoor reserveren niet meer nodig was.

Nog steeds wordt met weemoed over het Vagevuur gesproken. Niet alleen door fisters, die overigens speciaal uit België, Duitsland en Frankrijk even op en neer kwamen rijden. Ook andere fetishes kwamen aan bod in het Vagevuur. En dit allemaal dankzij vrijwilligers die er iedere keer weer voor zorgden dat alles perfect in orde was.

Wat ging er mis?

Op 23 oktober 2008 zond Netwerk (EO) een item uit met de titel “Werklozen aan de slag bij perverse homoclub”.

Worden langdurig werklozen binnenkort aan het werk gezet bij een stichting die onder meer extreme seksfeesten organiseert? Die vraag zal de komende week beantwoord moeten worden in de Eindhovense gemeenteraad. Een aantal oppositiepartijen wil duidelijkheid over de gesubsideerde activiteiten van het bedrijf SupportPunt dat werkzoekenden aan een baan, onder andere bij stichtingen, moet helpen. Stichting Vagvuur. Een van die stichtingen is Vagevuur. Op de eigen website omschrijven de initiatiefnemers van Vagevuur zich als ‘een stichting die initiatieven ondersteunt binnen de ‘perverse’ homo-subcultuur, door een ruimte ter beschikking te stellen voor individuen en groepen om hun ‘abnormale’ seksuele fantasiën te ondergaan…’.

De video van deze uitzending kan ik nu (anno 2019) nergens meer terugvinden.

Na deze uitzending kwam er een stortvloed van (negatieve) reacties los, o.a. bij de mensen van Stichting Het Vagevuur. (En dit is nog vriendelijk uitgedrukt).

De LPF-fractie in de Eindhovense gemeenteraad stelde vragen n.a.v. de uitzending. (zie hier hun reactie achteraf)

Lang verhaal kort: De stichting besloot de deuren te sluiten. Op 5 november 2008 vond het laatste feest plaats en sindsdien kunnen we alleen maar terugkijken op vele geweldige feesten die de vrijwilligers van het Vagevuur in al die jaren hebben georganiseerd.

Vagevuur

Bekijk de laatste versie van de website van het Vagevuur op archive.org

 

Bronnen:

https://www.pozandproud.nl/2008/11/vagevuur-sluit-deuren/

Volgens de website van het Roze Circuit Eindhoven zou Het Vagevuur op 5 november 2008 haar laatste avond hebben. Aanleiding zijn de raadsvragen van de LPF Eindhoven. Deze vragen kregen nationale aandacht in het tv-programma Netwerk. Dit leverde bij Het Vagevuur een lawine aan negatieve telefoontjes met bedreigingen op.

Het Vagevuur komt voort uit de actiegroep De Roze Driehoek. Het pand (Het Vagevuur) was eerst gevestigd in een Eindhovense volkswijk. Onder druk van de wijkbewoners moest men verhuizen. Met hulp van de gemeente kon het pand op een industrieterrein worden gehuurd. Een van de vrijwilligers kon als I/D-kracht (gesubsidieerde baan) aan de slag en werkt daar nog steeds.

Hieraan komt nu voorlopig een einde. Voorlopig, op de site van Het Vagevuur staat de mededeling “Stay Tuned – Things will change in 2009!’. (Bron: GK.nl)

 

https://www.ed.nl/eindhoven/id-baan-bij-vagevuur-al-twaalf-jaar~aa1b8980/

‘ID-baan bij Vagevuur al twaalf jaar’

EINDHOVEN – Al ruim twaalf jaar is bij Het Vagevuur, een stichting die allerlei indoor-activiteiten op het gebied van perverse homoseks organiseert, één persoon actief op een door de gemeente gesubsidieerde werkplek. Dat verklaart een bestuurslid van Het Vagevuur desgevraagd.

Verder zegt hij niet in te willen gaan op de ‘commotie die is ontstaan naar aanleiding van opgeklopte verhalen van de Eindhovense LPF’.

Die fractie stelde vorige week schriftelijke vragen aan het college van B en W over de vermeende financiële ondersteuning. Volgens fractievoorzitter Rudy Reker is het ongepast dat de gemeente ‘een seksclub waar extravagante seksfeesten georganiseerd worden’ direct of indirect subsidieert.

Het college erkent het bestaan van een gesubsidieerde werkplek (voorheen Melkert- en ID-banen genoemd) bij Het Vagevuur, maar stelt dat het juridisch niet mogelijk is om het dienstverband te verbreken. Verder willen B en W op dit moment niet ingaan op de kwestie.

De Lijst Pim Fortuyn brengt Het Vagevuur in verband met de stichting Support Punt, die sinds 1 april van dit jaar werkzoekenden begeleidt naar een baan in een kunst-, cultuur- of welzijnsinstelling. Directeur Bert van Valburg ontkent met klem dat er sprake is van een subsidierelatie met de stichting. “Er is op dit moment niemand via Support Punt daar aan het werk.”

De website van Het Vagevuur werd dinsdagochtend gesloten en is voorlopig ‘under construction’.

 

https://fhjfactcheck.wordpress.com/2008/10/30/netwerk-reportage-over-niet-bestaand-probleem/

 
Netwerk-reportage over niet bestaand probleem

Door Martin Milicevic

Netwerk (NCRV en EO) zond op 23 oktober een reportage uit over het Eindhovense bedrijf SupportPunt dat langdurige werklozen aan het werk helpt. Bij SupportPunt, dat subsidie krijgt van de gemeente, zijn verschillende stichtingen aangesloten, waaronder Het Vagevuur, een stichting die seksfeesten voor homo’s organiseert. Op de Netwerk-uitzending is nog wel het een en ander aan te merken, blijkt na enig rondbellen door FHJ Factcheck.

In de reportage wordt gesuggereerd dat langdurig werklozen mogelijk aan het werk worden gezet bij een stichting die onder meer extreme seksfeesten organiseert. Aan het woord komen Rudy Reker (fractievoorzitter van LPF in Eindhoven), Bert van Valburg (directeur SupportPunt) en Gererro van der Heijde (werkloze die op zoek is naar een baan).

Aan de uitzending vallen enkele zaken op. Allereerst is de stichting Het Vagevuur – volgens eigen zeggen – nooit voor een weerwoord benaderd door Netwerk. En dat is vreemd, aangezien deze stichting het middelpunt vormt van het programma. FHJ Factcheckers had telefonisch contact met Het Vagevuur en vroeg wat deze organisatie van de reportage vond. “Een op sensatie beluste reportage. Heel eenzijdig”, aldus een woordvoerder die anoniem wenst te blijven.

Daarnaast werden in de uitzending niet alle partijen even lang aan het woord gelaten. Bert van Valburg (SupportPunt) is daar nogal verontwaardigd over: “Reker en Van der Heijde komen ruimschoots aan het woord. Ik heb een half uur voor de camera gestaan. Alle stukken waarin ik ontken dat we (SupportPunt, red.) een relatie hebben met Het Vagevuur, zijn er uit geknipt. ”

Geen vacatures
Zoals eerder gemeld wekt Netwerk de suggestie dat werklozen aan het werk gezet kunnen worden bij Vagevuur. “Onzin”, vindt zowel de stichting Vagevuur als Bert van Valburg. De stichting benadrukt dat er zelfs helemaal geen openstaande vacatures zijn. “Nu niet en in de toekomst niet. Dus waar gaat het over?”

Sterker nog: volgens Van Valburg is er geen enkele relatie meer tussen SupportPunt en de stichting Het Vagevuur. “De site is over twee weken ook niet meer te vinden op onze website. Net als van een paar andere stichtingen waar we niks mee doen.” Maar Netwerk kondigde de reportage aan met de volgende woorden: “Worden langdurig werklozen binnenkort aan het werk gezet bij een stichting die ondermeer extreme seksfeesten organiseert?”
Dit staat dus haaks met wat SupportPunt beweeert.

Netwerk sloot af met de mededeling dat er één persoon voor de stichting werkt en dat de gemeente, wegens juridische redenen, hem niet kan ontslaan. Bert van Valburg en de fractievoorzitter van Leefbaar Eindhoven, Marcel van Bussel, bevestigen dat deze man al vijftien jaar in dienst is bij de stichting  Het Vagevuur. Via melkertbanen kwam hij bij de organisatie terecht. Hij is er verantwoordelijk voor het gebouwbeheer en doet administratief werk (onder andere voorlichting op het gebied van safe seks). Waarom is deze informatie niet genoemd? Zo kan het beeld ontstaan dat deze man via SupportPunt bij de stichting is binnengekomen, terwijl dat niet waar is.

Reactie Netwerk
Om het verhaal compleet te maken is een reactie van Netwerk nodig. Netwerk weigert echter om in te gaan op enkele vragen die FHJ Factcheck telefonisch wilde voorleggen. De factcheckers werd verzocht de vragen via de e-mail te versturen, omdat er geen tijd zou zijn om telefonisch te reageren.

Desgevraagd laat eindredacteur Tenco van der Hee van Netwerk schriftelijk weten:

“… Bovendien getuigen de vragen zoals door jou geformuleerd niet echt van een drang het verhaal van onze kant te horen maar je vooroordelen op basis van je gesprekken met de andere betrokkenen bevestigd te zien”.

Van der Hee sluit af met:

“Met alle betrokkenen is op de dag van uitzending contact gezocht. Alle, in onze ogen, relevante informatie die ons op het moment van uitzenden bekend was, is door ons gemeld. Ik wilde het graag hierbij laten.”

Het Vagevuur zal verder geen stappen ondernemen tegen Netwerk. De anonieme woordvoerder laat weten dat zijn organisatie geen behoefte heeft aan meer publiciteit. Ook SupportPunt ziet af van het nemen van verdere stappen. Van Valburg: “Dat kost ons te veel energie. We moeten prioriteiten stellen en die liggen momenteel bij het bedrijf zelf.” 

De conclusie
Netwerk heeft gezocht naar een probleem dat er niet is. Werklozen kunnen niet aan het werk gezet worden bij stichting Het Vagevuur omdat er simpelweg geen vacatures zijn. Die zullen er ook niet komen.

De vragen die FHJ Factcheck aan Netwerk stelde:
1. Allereerst vraag ik mij af waarom jullie geen contact hebben opgenomen met Het Vagevuur.Zij zijn immers het middelpunt van het gesprek. Ik heb met iemand (wilde anoniem blijven) van de stichting gesproken en die zei dat jullie geen contact met hen hebben gezocht. Klopt dit? Ze wilden graag weerwoord geven, maar die kans is ze blijkbaar niet gegund.

2. Het Vagevuur benadrukte dat zij geen openstaande vacatures hebben. Nu niet en in de toekomst ook niet. Ook Bert van Valburg bevestigde dat. Werklozen kunnen daar dus niet aan het werk gezet worden. Jullie wekken de suggestie dat dat wel mogelijk is. Waarom is dit punt niet behandeld in jullie reportage?

3. De heer Van Valburg zegt geen relatie meer te hebben met stichting Het Vagevuur. Sterker nog: binnenkort (+- 2 weken) is de site van Het Vagevuur ook niet meer te vinden op Supportpunt. Jullie beweren echter dat ‘werklozen binnenkort mogelijk aan het werk worden gezet’ bij een perverse homoclub. Ook dit wordt niet ter sprake gebracht in jullie reportage. Waarom?

3. Rudy Reker en Gererro van der Heijde komen uitvoerig aan het woord. Ze krijgen veel meer spreekstijd dan Bert van Valburg, die zich moet verdedigen. Vinden jullie dat beide partijen even lang aan het woord komen?

4. Volgens Bert van Valburg hebben jullie belangrijke citaten weggeknipt uit het interview. Naar eigen zeggen heeft hij tijdens het interview duidelijk gemaakt geen relatie (meer) te hebben met stichting Het Vagevuur. Dit is niet terug te zien in jullie reportage. Klopt het dat hij heeft gezegd geen relatie meer te hebben met stichting Het Vagevuur?

5. De reportage wordt afgerond met de mededeling dat er nog een persoon met gemeentelijke subsidie voor stichting Het Vagevuur werkt, maar dat het niet mogelijk is om hem te ontslaann. Maar jullie vermelden niet dat deze persoon al vijftien jaar voor deze stichting werkt. Nu lijkt het net of hij, dankzij SupportPunt, daar aan het werk is gezet. Ook hier graaag uw reactie op.

Bronnen:
Bert van Valburg (directeur Supportpunt), woordvoerder stichting Het Vagevuur (anoniem), Marcel van Bussel (Leefbaar Eindhoven), Tenco van der Hee (Netwerk), reportage (Netwerk)

14 Reacties op “Netwerk-reportage over niet bestaand probleem

lena

Zo! Mooi stukje werk. De reactie van Tenco van der Hee (“Bovendien getuigen de vragen zoals door jou geformuleerd niet echt van een drang het verhaal van onze kant te horen maar je vooroordelen op basis van je gesprekken met de andere betrokkenen bevestigd te zien”) vind ik echt schokkend. De pot verwijt de ketel? Als hij achter de reportage staat kan hij toch gewoon antwoord geven, zodat het ook voor ons vanzelf duidelijk wordt dat de reportage wel een goed beeld van de feiten gaf? Ik vond de vragen goed, en ben ook geinteresseerd in de antwoorden. Naast een antwoord op de vragen zou hij altijd nog een toelichting hebben kunnen geven, als hij vond dat de vragen te eenzijdig waren.

Ik vond de verslaggever (ik kan niet meer terugvinden wie dat is) ook verder vrij zwak. “Het is leuk wat u vertelt maar u weet ook wel dat dit bij geen enkele gemeente verder zo zal zijn”. Hoe komt hij daar nou bij? Een journalistiek zwaktebod.

De strekking van heel het verhaal is en moet zijn dat in de klauwen uitgewassen internatiale sex inrichting niet door de gemeenschap direct en indirect gesteund mag worden.
Niet meer maar ook niet minder
De mannen die daar aan zijn garief komen zitten over het algemeen niet in de bijstand.

Mooi stukje werk? Ik vind dat er wel heel snel conclusies worden getrokken. De vragen aan netwerk zijn erg suggestief. Als je al zo benaderd wordt, dan krijg je geen zin in antwoorden. Ik werk bij een grote krant, dus niet bij Netwerk, maar ik denk dat we ook met dit verhaal halve informatie krijgen. In hoeverre is het verhaal van Supportpunt veranderd na de uitzending? Ik denk dat je als journalist in elk geval in je vraagstelling objectief moet zijn, daar bereik je ook duidelijk meer mee. Laat de mensen reageren op citaten bijvoorbeeld van de tegenpartij.

Er is, mijns inziens, wel degelijk wat aan de hand….(na kort nazoeken)
Feit blijft dat het Vagevuur in verband met Supportpunt kon worden gebracht.
Feit blijft dat een werknemer via een door een gemeente gesubsidieerde werkplek bij Vagevuur werkt.
Feit blijft dat de Lijst Pim Fortuijn daar vragen over heeft gesteld in de gemeenteraad.
Feit blijft ook dat Supportpunt voor de negatieve persbelangstelling er geen bezwaar in zag om te informeren bij Het Vagevuur of ze behoefte hadden aan hulp van supportpunt. Daar was die enquete voor.
Feit blijft ook dat we nog niet weten wat de handelswijze van Netwerk is geweest, maar wel twee partijen die duidelijk last hebben gehad van de uitzending op hun mooie blauwe ogen geloven.

Persoonlijk vind ik de zinsnede ‘Netwerk heeft gezocht naar een probleem dat er niet is’ niet handig, zeker op deze website niet.

Het gaat er toch om of je bij die stichting aan het werk gezet kan worden, toch? Als ze idd geen vacatures hebben dan draait de reportage eigenlijk om nix.

lena
31 oktober 2008 om 23:04

Precies. Gerero van der Heijden suggereert dat kwetsbare zielige werklozen misschien wel onder dwang aan het werk gezet kunnen worden daar. Dat is onzin. Als de strekking van het verhaal moest zijn dat het niet goed is dat bij zo’n organisatie mensen met overheidssubsidie werken (een standpunt waar ik het wel mee eens zou kunnen zijn, overigens) dan had het een compleet andere aflevering moeten zijn, zonder het hele gedoe over SupportPunt en met input van de gemeente die verantwoordelijk is voor die baan.

Zelfs als de vragen aan Netwerk wat eenzijdig waren: de uitzending was dat ook. En juist van journalisten verwacht ik dan gewoon antwoorden, en geen geklaag over vragen, zeker naar studenten toe. Zoals ik al zei: je kunt altijd nog een toelichting erbij geven om je standpunt beter te onderbouwen. En hier hoef je, in tegenstelling tot bij Netwerk, niet bang te zijn dat alles wat je vertelt wat niet in het straatje van de auteur past wordt weggeknipt.

Het Vagevuur gaat verlopig zijn deuren sluiten, dan hadden toch iets te verbergen!
Bovendien had ik duidelijke aanwijzigen dat Supportpunt wel mensen daar naar toe wilden sturen.
Dat heb ik en wilde ik voorkomen.

rene
6 november 2008 om 15:29

jammer dat de media het weer zo weet te verpesten voor de gewone man.
mensen gaan letterlijk de kelders weer in op deze manier en zo gata alles weer stiekem gebeuren.

triest triest triest

Roger
6 november 2008 om 21:59

Het verhaal had bovendien kop nog staart. Aan het begin van de uitzending wordt dreigend gemeld dat werklozen wellicht verplicht in een sexclub moeten werken, in het interview met de LPF-politicus wordt alleen over subsidies van de gemeente Eindhoven gesproken aan het Vagevuur (die er dus niet is) en in het gesprek met de heer Valburg van supportpunt wordt alleen een moreel bezwaar te berde gebracht dat mensen wellicht van een gemeentesite op een pornosite zouden kunnen uitkomen.

Het verhaal heeft dus geen portee en is daardoor alleen al sensatiezoekend.

Dat netwerk het bovendien vertikt om een ordentelijke reactie te geven is als publieke omroep op zijn minst vreemd, laat staan de gebruikte argumentatie.

De uitsmijter van degeen die zich hier ook Gerero van der Heijden noemt is uiteraard van een bedenkelijk niveau. Juist door de nodeloze publiciteit heeft de eigenaar van het gebouw zich genoodzaakt gezien de stichting Vagevuur te vragen haar activiteiten in dat gebouw te beeindigen. De stichting zelf heeft dus niets te verbergen, zoals op de website ook al die tijd duidelijk is aangegeven.

Gerero van der Heijden
8 november 2008 om 18:01

Geachte Mensen

Ik bertreur de bedreigingen die het Vagevuur heeft besloten te stoppen.
Nogmaals niets tegen homo,s of het Vagevuur. sexuele vrijheden zijn ook voor mij een groot goed in ons land.
De heren die aan de Kanaaldijk aan zijn garief komen zitten niet in de bijstand, ze kunnen zelf wel een commericiele sexinrichting opzetten.
Maar niet van mijn belasting centen.
Dat geld is beter te besteden aan de zelfkant van Eindhoven.
Ik denk dat 90% van de Eindhovenaren hier ook zo over denkt.
Het Vagevuur had moeten weten dat het moreel en maatschappelijk niet te verteren is en was dat ze in lengte van jaren tenonrechte met lokale overheidssteun hebben opgestreken.
Het bestuur van het Vagevuur heeft de sluiting aan zich zelf te wijten.
Ik bertreur de sluiting ook maar steek aub de hand in eigen boezem.
Spreek het bestuur van het Vagevuur maar aan!
Bovendien de woordvoerder van het werkt ook onder een schuilnaam voor alle bedreigingen.
Als je niets te verbergen hebt hoeft dat dus niet,
Ik heb deze maatschappelijke wantoestand aan de kaak gesteld.
En heb daar geen spijt van.
Het is geen nodeloze publiciteit. het was broodnodig.
Ik ben niet onder een schuilnaam te bereiken als woordvoeder zo als ene “rob” van het Vagevuur.
Dus heb je iets te vertellen bel me op 0617648183.

Bij hier boven genoemde vragen onder .3 zegt de heer van Valburg dat hij dat het Vagevuur via de site van Supportpunt binnen 2 weken verwijderd is.
Maar nu bijna een een maand later wordt het Vagevuur nog steeds benoemd via http://www.supportpunt.nl
Hoezo betroubare informatie?

Voor Gerero:

Ik kan het nergens vinden op de site van Supportpunt.nl

Hallo Martin,

Het is sinds 2 dagen verwijderdt.
Maar de 2 weken waren allang verstreken.

Allergoeds,

Gerero

Tjeerd
29 maart 2010 om 23:28
 
Goed dat het vagevuur opgedoekt is, deden ze overigens tevens aan hiv-preventie/voorlichting?

Ik ben blij dat Gerero deze zaak aan de kaak stelde.
Als lieden een orgie willen organiseren, tja, we leven in een vrij land,
MAAR NIET VAN ONZE BELASTINGCENTEN!!!!!
Laat deze sexverslaafden (tevens hiv-risicogroep gezien hun gedrag) in therapie gaan! ik heb niks tegen homos, hetero of wat dan ook,
maar aidsbesmettingen kosten de maatschappij handen vol met geld,
waarom moeten deze lieden dan zonodig russisch roulette met hun gezondheid spelen ????????

 

https://www.studio040.nl/het-vagevuur-stopt-definitief/content/item?1000901

Gepubliceerd: Donderdag 06 november 2008 09:29 – Bijgewerkt: Vrijdag 10 november 2017 14:06

Stichting Het Vagevuur in Eindhoven heeft vandaag de deuren definitief gesloten.

Gisteravond werd een laatste party gegeven in het pand aan de Kanaaldijk Noord.

Het bestuur vond voortzetting van de extreme homo-seksfeesten niet langer verantwoord voor medewerkers en bezoekers na negatieve media-aandacht.

Die kwam op gang na vragen vanuit de lokale politiek. De gemeente zou de beweging financieel ondersteunen door middel van onder meer een gesubsidieerde kracht.

Naar aanleiding daarvan bracht het tv-programma Netwerk een reportage en er verschenen negatieve stukken in de pers.

Een woordvoerder wilde niet kwijt wat er nu gebeurt met de werknemer. Ook wilde hij niet zeggen of de homo-seksfeesten verder gaan op een andere locatie.

 

https://www.ed.nl/eindhoven/doek-valt-voor-homoclub-het-vagevuur~a4a23690/

 

https://tvblik.nl/netwerk/23-oktober-2008

Worden langdurig werklozen binnenkort aan het werk gezet bij een stichting die onder meer extreme seksfeesten organiseert? Die vraag zal de komende week beantwoord moeten worden in de Eindhovense gemeenteraad. Een aantal oppositiepartijen wil duidelijkheid over de gesubsideerde activiteiten van het bedrijf SupportPunt dat werkzoekenden aan een baan, onder andere bij stichtingen, moet helpen. Stichting Vagvuur. Een van die stichtingen is Vagevuur. Op de eigen website omschrijven de initiatiefnemers van Vagevuur zich als ‘een stichting die initiatieven ondersteunt binnen de ‘perverse’ homo-subcultuur, door een ruimte ter beschikking te stellen voor individuen en groepen om hun ‘abnormale’ seksuele fantasiën te ondergaan…’.

 

https://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/archief/191-mededeling-nav-sluiting-het-vagevuur-

Mededeling n.a.v. sluiting het Vagevuur
Door de onverwachte sluiting van het Vagevuur in Eindhoven, bereiken ons via email vele vragen van (voormalige-) bezoekers. Daar het onze goede gewoonte is om elke mail of brief te beantwoorden, hopen wij met het hier onderstaande schrijven – wat naar een de vragenstellers is gestuurd – de instroom daarvan te kunnen beperken.

Redactie: Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
Beste ………, Met de gestelde raadsvragen omtrent de – in onze opinie – onjuiste subsidieverstrekking rondom het Vagevuur, hebben wij nogal wat losgemaakt. Het verbaast ons dan ook enorm dat er zoveel ophef over is gemaakt en wel bijzonder snel actie is ondernomen. Met actie in deze bedoel ik sluiting van het Vagevuur, temeer omdat wij op onze raadsvragen nog niet één woord als reactie van de gemeente Eindhoven hebben ontvangen. Wel reacties krijgen wij van vele (voormalige-) bezoekers van het Vagevuur. Het is er ons niet om te doen geweest om het Vagevuur te sluiten of te laten sluiten. Ook wij zijn zeer ruimdenkend en gunnen iedereen zijn uitjes en pleziertjes, maar dan niet van belastinggeld van – in dit geval – Eindhovense burgers. Dit los van het feit om hoeveel geld het gaat, maar elke cent subsidie is er één te veel. Bovendien zolang deze activiteiten buiten de openbare ruimte plaatsvinden en door bezoekers van het Vagevuur zelf betaald worden, zul je ons niet horen. Ik hoop dat je dit van mij aan wilt nemen. Het heeft ook niets te maken met de geaardheid van de bezoekers van het Vagevuur, want wij bij de Lijst Pim Fortuyn zullen daar niemand om veroordelen. Wij nemen het leven zoals het is en de levensstijl van Pim Fortuyn is ons bekend. So-what? Waarschijnlijk weet je ook – juist dát is de aanleiding voor deze raadsvragen – dat Pim een bloedhekel had aan de vele onnodige subsidiegelden die in elke gemeente in dit land via allerlei slinkse wegen werden en nog worden verstrekt. Vele ambtenaren – maar ook raadsleden (!) – zijn dagelijks bezig om voor Sinterklaas te spelen, om zoveel mogelijk belastinggeld uit die subsidiepot te roven. Juist dát heeft onze aandacht. Waar het wel om draait is het feit dat er in Eindhoven alleen al meer dan 70 miljoen euro per jaar word weggegeven aan subsidies. Dat is meer dan 10% van de begroting en daar zitten vele subsidies tussen die – met terugwerkende kracht – vandaag nog gestopt dienen te worden. Ik hoop dat je de volgende uitspraak van Pim Fortuyn nog kunt herinneren, namelijk, dat hij zei dat alle subsidies in Nederland afgeschaft dienden te worden, waarbij diegene die meenden toch recht te hebben op een bijdrage uit de samenleving een nieuwe aanvraag kon indienen. Deze aanvraag zou dan serieus op zijn merites beoordeeld dienen te worden. Dat stellen wij aan de kaak. Niet het Vagevuur als zodanig. De sluiting daarvan is ook voor ons een complete verrassing en geheel buiten ons om gegaan. Ook wij hebben dat via internet mogen vernemen.
Met vriendelijke groet,
Rudy Reker,
fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
Rudy Reker, fractievoorzitter 10 november 2008

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.